Ondernemen zonder zorgen

Toen Maurice Winkel vijf jaar geleden startte met Gordijnen.nl, was betrokken accountant Mart Meijer verrast over de vlucht die het eenmansbedrijf nam. Sindsdien ligt er voor Mart de uitdaging om te voorzien in de behoefte aan structuur van de informatievoorziening. Orde scheppen in de groeiende hoeveelheid data, zodat de ondernemer inzicht, controle en overzicht houdt door middel van één druk op de knop. Zo kan Maurice zich met een gerust hart richten op het strategisch ondernemen.
 
“Met Beegua kijken accountant en ondernemer ieder op hun eigen manier naar dezelfde informatie.”

Beegua als tool voor de accountant

Mart legt uit dat een goede ondernemer niet altijd financieel onderlegd is: ”Het verwerken van orders, zicht op welke omzet in welk land wordt behaald, hoeveel kosten er worden gemaakt, wat de marges zijn, wat hij zelf verdient; stuk voor stuk zaken waar een ondernemer niet zelden van wakker ligt, zeker als het bedrijf groeit.Hier komt Beegua om de hoek kijken, als tool voor de accountant om de klant op maat van dienst te zijn. Vanaf 2009 ben ik het hele informatieproces voor gordijnen.nl gaan automatiseren.”
 

Alleen  relevante informatie

Beegua biedt de mogelijkheid alle financiële transacties automatisch in te lezen, zodanig dat slechts de afwijkingen getraceerd worden. Dit bespaart mandagen aan steeds terugkerend speurwerk. Dat geldt ook voor afwijkingen in omzet en budget. Bovendien wordt het voor Maurice heel toegankelijk door het opstellen van een aantal scenario’s, van Best Case tot Worst Case. Beegua maakt eenvoudig zichtbaar op welke lijn het bedrijf zit en de ondernemer trekt aan de bel als het alarmknopje gaat branden. Zo kan hij nooit uit de bocht vliegen.
 

Optimale afstemming

Het voordeel van het werken met Beegua is dat het aantal klantmomenten toeneemt. Eventuele problemen worden bij beide partijen op hetzelfde moment zichtbaar, zodat er meteen actie kan worden genomen.
Het contact tussen de accountant en de ondernemer is nu veel directer en laagdrempeliger dan vroeger,toen ze elkaar maar drie keer per jaar zagen. De ondernemer was geneigd  op dát moment vragen te gaan bedenken. Nu is de dienstverlening optimaal en continu afgestemd op de vraag. Het verantwoorden van tarieven is hierdoor voor de accountant ook veel gemakkelijker.
 
“Voor ons werk als accountant betekent Beegua diepgang, inzicht en toegevoegde waarde”
 

Grotere uitdaging voor de accountant 3.0.

“Beegua stelt de accountant in staat te ondernemen met de ondernemer”, beweert Mart Meijer. “Dat is aantrekkelijk en uitdagend. We communiceren gericht, ik kijk naar dezelfde informatie als Maurice en beantwoord zijn vragen direct. Zo kan ik betrokken meedenken en adviseren. Bovendien neemt het risico van een eenmansbedrijf af. Waar nodig kan ik het tijdelijk overnemen. Accountantskantoren raken nu pas goed doordrongen van deze noodzaak. Met Beegua loop ik wat mogelijkheden en service betreft voorop”.
 

Meerwaarde

Met Beegua fungeert de accountant niet langer alleen als de beschermende paraplu,maar juist meer als handvat op weg naar de toekomst. Inzicht in het bedrijf leidt tot daadwerkelijke interesse voor het product, met samen vooruitkijken als toegevoegde waarde.

Beschrijving

Beschrijving